Η εταιρεία SOLARLAB S.M.S.A. είναι 100% θυγατρική της ΔΕΗ Ανανεώσιμες Μ.Α.Ε

Χώρος κατασκευής, η περιοχή του ΜΥΗΣ ΣΤΡΑΤΟΣ ισχύος 150 MW της ΔΕΗ Α.Ε που βρίσκεται στον Δήμο Αγρινίου, Νομό Αιτωλοακαρνανίας.

Το φράγμα του «ΣΤΡΑΤΟΥ Ι» έχει μήκος 2χλμ με νότιο προσανατολισμό και κλίση 26o

Βασικά Μεγέθη Φ/Β Σταθμού

                                         


  • Αριθμός Γ.Ε.ΜΗ. 007584601000
  • Ποσοστό ΔΕΗ ΑΝ 100 %
  • Συνολική Ισχύς (MW) 5,50
  • Εκτιμώμενη Ετήσια Παραγωγή(GWh) 7,70
  • Συντελεστής Παραγωγικότητας 15,98 %